Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

duminică, 26 septembrie
... Piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos Însuşi. În El, toată clădirea bine alcătuită, creşte ca să fie un templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi o locuinţă a lui Dumnezeu în Spirit. — Efes. 2:20-22
Pe măsură ce zilele trec, să ne amintim relaţia noastră triplă cu acest Templu: 1) ca pietre vii suntem încă în stadiul de pregătire; 2) ca membri ai Preoţimei Regale, ducând chivotul, înaintăm de la starea Tabernacolului la starea Templului, la care unii au ajuns deja şi unii sunt încă pe cale; 3) ca popor al Domnului a sosit timpul pentru noi să cunoaştem, să cântăm cu spiritul şi înţelegerea cântecul nou al milei, al dreptăţii, al iubirii şi adevărului divin. Să fim credincioşi în toate aceste privinţe, îndeplinindu-ne partea, şi nu peste mult ne vom sfârşi calea şi gloria Domnului va umplea Templul. — Z. '03-443 (1Pet.2:4,9,10).