Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

miercuri, 5 august
„Căci Cristos m-a trimis... să vestesc Evanghelia, dar nu cu ajutorul înţelepciunii cuvintelor.”- 1 Corinteni 1:17
Când Isus Cristos l-a convertit pe Saul, făcându-l pe acesta să-L urmeze, în loc să-I fie mereu pe urme în calitate de prigonitor, i-a cerut oare Isus să se angajeze într-o activitate nebunească? Da, conform gândirii lumeşti. Saul (sau apostolul Pavel), de atunci înainte, când le vorbea prezbiterilor din Efes, le spunea că predica „în public şi din casă în casă”. (Faptele 20:20, 21) Poate că acţiunea lui Pavel ar fi părut mult mai nebunească astfel, căci el era asaltat de mulţimi, lovit cu pietre, bătut, arestat şi persecutat în orice mod pentru lucrarea sa plină de zel atunci când predica Evanghelia din casă în casă. Însă el era înţelept. El a ales această modalitate de a predica din casă în casă ce aparent era nebunească deoarece cel mai Mare Predicator al tuturor timpurilor, Isus Cristos, i-a oferit acest exemplu şi l-a instruit să procedeze astfel. W 6/1

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…