Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

joi, 24 iunie
Şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi slăviţi împreună cu El. — Rom. 8:17
Citind planurile Tatălui Ceresc cu privire la noi, în lumina voinţei Sale exemplificată prin raporturile Sale cu Învăţătorul nostru, putem stabili imediat că voinţa lui Dumnezeu nu este de a ne scuti de orice dureri, încercări şi suferinţe şi de-a ne ridica triumfal în slavă, pe patul de flori al comodităţii. Calea noastră trebuie să fie cu totul alta, desigur, dacă vrem să călcăm pe urmele Aceluia pe care Dumnezeu L-a pus să fie nu numai satisfacţie* pentru păcatele lumii întregi, ci şi un model pentru Biserică, corpul Său. Acest lucru, ştiut din planul divin şi din voinţa lui Dumnezeu, ne învaţă neîntârziat că nu trebuie să aşteptăm şi să cerem eliberare de dureri şi necazuri, pe care înţelepciunea Lui le-a rânduit să fie cărarea spre glorie. — Z. '96-151