Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

luni, 25 ianuarie
Nu vă îngrijoraţi deci pentru ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi. — Mat. 6:34
Domnul nostru ne asigură că dacă preocuparea principală a inimii noastre este serviciul Său, promovarea dreptăţii şi ajungerea în Împărăţie, pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor ce-L iubesc, atunci nu trebuie să ne îngrijorăm în ce priveşte viitorul. Ca învăţăcei ai Săi vom avea parte de încercări şi strâmtorări destule, zi de zi, şi vom avea zilnic nevoie să ne sprijinim pe braţul Mirelui, căutând să mergem pe calea îngustă. Va fi suficient zilei necazul ei. Şi mulţumită lui Dumnezeu, avem făgăduinţa că zilnic harul Său ne va fi de ajuns. — Z. '98-44 (2Cor. 12:9).

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…