Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

miercuri, 11 decembrie
Dumnezeu nu este încet în ce privește promisiunea sa, după cum unii oamenii consideră încetineala, dar el este milos cu voi deoarece el nu dorește ca vreunul să fie distrus. - 2 Petru 3:9, NW.
Nu, Dumnezeu, pentru care o mie de ani este ca o zi, nu este încet permițând acești câțiva ani de intervenție să fie folosiți pentru scopul profitabil al propovăduirii Evangheliei. La el, este la fel de puțin; iar zilele rămase pot trece rapid și pentru tine. Voi puteți „păstra în minte prezența zilei lui Iehova” prin faptul că aveți o parte în scopul pentru care aceste zile au fost puse deoparte. (Matei 24:14) Dacă zilele rămase sunt ocupate cu serviciul profitabil, ele nu se vor târî pentru voi; ele vor zbura ca pe aripi. Nu permiteți acestui sentiment de securitate a lumii să vă liniștească ca să dormiți și să credeți că răbdarea lui Dumnezeu va continua pentru totdeauna. Această generație este „prea ocupată” să se oprească din a-şi folosi timpul rămas în modul în care este obișnuită. Mulți vor plăti un preț ridicat pentru a afla că au risipit zilele rămase când viețile lor sunt spulberate de mânia dreaptă a lui Dumnezeu la Armaghedon. W 2/1.

SUNT CREȘTINII SUB CELE ZECE PORUNCI?
SUNT CREȘTINII SUB CELE ZECE PORUNCI?
La întrebarea „Sunt creștinii sub cele zece porunci?”, răspunsurile în lumea creștină surprind o realitate cu două fețe. Pe de o parte, un număr însemnat de creștini nu cunosc care sunt cele Zece Porunci, întrucât probabil le consideră lipsite de actualitate. Pe de altă parte, mulți creștini cred că Decalogul cuprinde cerințele obligatorii pentru toţi oamenii din toate timpurile, inclusiv pentru creștinii de astăzi. Bineînețeles, orice creștin trebui să cunoască unde sunt cele zece porunci consemnate în Biblie și care este conținutul acestora. Le regăsim în Exodul, a doua carte a Bibliei, în primele 17 versete ale capitolului 20 și…