Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

marţi, 20 octombrie
Deveniţi servi ai lui Dumnezeu. – Romani 6:22.
Organizaţia Teocratică trebuie să opereze potrivit Celui Suprem, Iehova, şi nu potrivit voinţei democratice a oamenilor. Oamenii nu sunt conducătorii supremi, iar reprezentanții lor nu sunt nişte simpli slujitori ai oamenilor, ca să primească însărcinările lor de la astfel de oameni. În partea vizibilă a organizaţiei Teocratice de pe pământ toţi membrii ei sunt servii Celui Prea Înalt Dumnezeu, ca să Îi facă voinţa, aşa cum au promis. Oricare dintre fraţi care au însărcinări şi responsabilităţi de a realiza o lucrare specială nu sunt slujitorii oamenilor şi nu sunt supuşi ordinelor lor, ci sunt servii Domnului Dumnezeu, Teocratul. Ei sunt responsabili în faţa Lui şi fie reuşesc sau dau greş în faţa Lui. Deci, poporul Său consacrat este un mare corp de servi, implicat în slujirea lui Dumnezeu şi a lui Cristos. W 10/15

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…