Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

duminică, 17 noiembrie
Niciodată să nu-ți pui mâinile cu mare grabă asupra vreunui om; nici să fii părtaș în păcatul altora; păstrează-te pur. - 1 Tim. 5:22, NW.
Ne recunoscând puterile politice ale lumii ca fiind „autoritățile superioare” ordinate de Dumnezeu, dar recunoscându-l numai pe Dumnezeu și pe Isus Cristos ca fiind acestea, martorii creștini a lui Iehova se abțin conștiincios de la a lua parte la politica acestei lumi, da, chiar și de la vot. (Romani 13: 1) Deoarece nu exercită votul popular pentru a pune chiar și servi consacrați în funcție chiar și în cadrul organizației teocratice, ei consideră că este necorespunzător să exercite votul democratic prin care persoanele ne consacrate sunt puse în servicii politice lumești. Ei aleg să nu împărtășească responsabilitatea pentru păcatele acestor oameni din afacerile guvernamentale. Ei vor să se păstreze puri de această lume. Ei respectă numirile lui Dumnezeu prin organizația sa teocratică și acceptă numirea lui Isus Cristos în regalitatea lumii noi drepte. W 11/15.

SUNT CREȘTINII SUB CELE ZECE PORUNCI?
SUNT CREȘTINII SUB CELE ZECE PORUNCI?
La întrebarea „Sunt creștinii sub cele zece porunci?”, răspunsurile în lumea creștină surprind o realitate cu două fețe. Pe de o parte, un număr însemnat de creștini nu cunosc care sunt cele Zece Porunci, întrucât probabil le consideră lipsite de actualitate. Pe de altă parte, mulți creștini cred că Decalogul cuprinde cerințele obligatorii pentru toţi oamenii din toate timpurile, inclusiv pentru creștinii de astăzi. Bineînețeles, orice creștin trebui să cunoască unde sunt cele zece porunci consemnate în Biblie și care este conținutul acestora. Le regăsim în Exodul, a doua carte a Bibliei, în primele 17 versete ale capitolului 20 și…