Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

luni, 11 noiembrie
„Prin urmare ieșiți afară din mijlocul lor, și separați-vă,” spune Iehova, „și încetați să atinge-ți lucrul necurat,” „și eu vă voi primi.” - 2 Corinteni 6:17 NW; Isaia 52:11.
Nici Iehova, nici Cristos Iisus, nici martorii creștini ai lui Iehova nu curtează favoarea acestei lumi și a elementelor sale politice, comerciale și religioase. Astfel de elemente lumești se opun scopului divin și sunt vase ale mâniei divine amenințate de distrugere la Armaghedon. În mod necesar, persoanele care doresc să fie vase ale milei divine, consacrate lui Dumnezeu și potrivite pentru folosirea sa, trebuie să iasă afară dintre aceste de vase ale mâniei lui Dumnezeu. Și această cerință Turnul de Veghere și toți cei care se asociază cu el au împlinit-o încă de la început. Ce separație de toate elementele acestei lumi și ce dăruire către Iehova Dumnezeu, ar putea fi mai completă decât aceste vase au exprimat-o și au menținut-o? Menținând această atitudine, martorii asociați cu Turnul de Veghe s-au dovedit a fi vase curate, potrivite pentru folosire de către Maestru. Astfel, Iehova a fost încântat să-i folosească drept organizația sa vizibilă. Nici o îndoială despre aceasta! W 7/15.

SUNT CREȘTINII SUB CELE ZECE PORUNCI?
SUNT CREȘTINII SUB CELE ZECE PORUNCI?
La întrebarea „Sunt creștinii sub cele zece porunci?”, răspunsurile în lumea creștină surprind o realitate cu două fețe. Pe de o parte, un număr însemnat de creștini nu cunosc care sunt cele Zece Porunci, întrucât probabil le consideră lipsite de actualitate. Pe de altă parte, mulți creștini cred că Decalogul cuprinde cerințele obligatorii pentru toţi oamenii din toate timpurile, inclusiv pentru creștinii de astăzi. Bineînețeles, orice creștin trebui să cunoască unde sunt cele zece porunci consemnate în Biblie și care este conținutul acestora. Le regăsim în Exodul, a doua carte a Bibliei, în primele 17 versete ale capitolului 20 și…