Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

joi, 13 mai
Iată, ascultarea face mai mult decât jertfele şi luarea aminte mai mult decât grăsimea berbecilor. — 1 Sam. 15:22
Tatăl nostru Ceresc doreşte ca noi să fim foarte cu luare aminte la Cuvântul Său şi să nu credem nici un moment că noi putem îmbunătăţi ceva la el sau că timpurile şi împrejurările vor schimba cuvenita noastră ascultare faţă de El. Să ascultăm Cuvântul Domnului, să stăm aproape de el şi să nu ne fie frică de rezultate, ci să avem credinţă că Acela care ne ţine niciodată nu dormitează, nici nu doarme şi este prea înţelept ca să greşească. El este competent* să facă faţă la orice ar putea veni pe neaşteptate împotriva noastră ca rezultat al ascultării noastre. — Z. '03-218,219

SĂ VEGHEM STRICT CUM UMBLĂM
SĂ VEGHEM STRICT CUM UMBLĂM
Iehova Dumnezeu, Cel Preaînalt, este drept, pur şi sfânt. El este Tatăl luminilor cereşti şi toată lucrarea lui este perfectă. (Lev. 19:2; Deut. 32:4; Iac. 1:17, NW) Fiul lui, Isus Cristos, îl imita pe Tatăl lui într-atât încât putea spune: „Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9, NW) Şi pentru acest glob Iehova are ca scop ceruri noi şi un nou pământ ale dreptăţii. – 2Pet. 3:13, NW. Putem vreo clipă să ne închipuim că în acea lume nouă oamenii se vor îmbăta? Vor practica imoralitate? Vor căuta să divorţeze invocând diverse pretexte? Vor da…