Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

duminică, 20 septembrie
„Mândria merge înaintea distrugerii şi un spirit arogant înaintea căderii. Mai bine e să fii umil alături de cei modeşti, în loc să împarţi câştigul cu cei mândri.” – Proverbe 16:18, 19
Când va sosi sfârşitul, dictatorii totalitari sau dictatorii încrezuţi îşi vor însuşi puterea şi banii şi vor împărţi onoruri cu ceilalţi ca nişte oameni mândri. Ierarhia religioasă şi clerul caută să obţină poziţii înalte în lume. Cei înţelepţi preferă tovărășia celor modeşti, a celor care se smeresc, căci aceştia Îi recunosc pe Iehova şi pe Cristos drept „Stăpâniri Înalte”. Numai astfel pot căpăta cei înţelepţi favoarea şi îndurarea lui Iehova Dumnezeu, căci El se împotriveşte celor mândri. În timpul bătăliei Armaghedonului, El îi va distruge pe oamenii de pe pământ care i-au persecutat martorii, în timp ce îi va ridica în picioare pe servii Săi care au fost călcaţi în picioare şi jefuiţi, urmând a-i răsplăti cu un loc binecuvântat în lumea cea nouă. W 8/15

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…