Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

luni, 19 octombrie
Există un spirit în om: iar inspiraţia de la cel Atotputernic le oferă înţelegere. – Iov 32:8.
Când tânărul Elihu a fost inspirat să îi acuze pe cei trei falşi mângâietori care au încercat să distrugă integritatea lui Iov, Elihu a rupt tăcerea cu cuvintele de mai sus. Spiritul inspiraţiei lui Iehova era peste profeţii credincioși din vechime, pentru a avertiza despre oamenii care încălcau legământul lui Dumnezeu. (Neemia 9:30; Zaharia 7:12) Au trecut mai bine de treizeci şi cinci de secole de atunci, dar acelaşi „Tată al spiritelor” trăieşte. El, care a putut să folosească bărbaţi şi femei acum multă vreme prin operarea spiritului Său sfânt, bărbaţi şi femei care nu aveau nici o perspectivă a vieţii în cer, ci a căror aşteptări erau ale vieţii veşnice pe pământ, în Lumea Nouă; aceeaşi mare Sursă a spiritului sfânt poate să îl folosească în legătură cu persoanele binevoitoare credincioase, care trăiesc astăzi. – Evrei 12:9. W 6/15

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…