Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

joi, 20 februarie
Lăudaţi-l pe Domnul … Lăudaţi-l cu instrumente cu corzi şi cu vocea. - Psalmi 150:1, 4.
Organon, cuvântul grecesc din care îşi are originea cuvântul organizaţie, nu înseamnă doar un instrument muzical, ci un instrument care serveşte unui scop. Înţelesul său adevărat este de muncă, pentru că organon se trage din cuvântul-rădăcină grecesc ergon, care înseamnă a munci. Cuvântul la care face referire ergon înseamnă „lucrare făcută sau care va fi făcută”; cuvântul modern ştiinţific erg înseamnă „o unitate de energie sau lucrare”. Astfel, ideea esenţială a unui lucru care se numeşte o organizaţie este aceea a scopului sau lucrării. Adică organizaţia lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât doar creaturile Sale inteligente. Înseamnă creaturile Sale supuse care sunt adunate şi unite într-un întreg armonios, fiecăruia dându-i-se un loc în cadrul acesteia şi îndatoriri pe măsură şi potrivite care să se împletească cu cele ale celorlalţi membrii ai organizaţiei; şi toate creaturile acestea care lucrează împreună şi servesc drept instrument al lui Dumnezeu în ducerea la bun sfârşit a scopului Său şi la facerea lucrării Sale. W 1/15

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…