Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

vineri, 22 octombrie
„Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu ...?” — Mat. 20:22
Curajul Domnului pe calea îngustă ne umple de admiraţie. Ce caracter puternic avea El! El nu S-a gândit să se întoarcă înapoi; El s-a concentrat asupra împlinirii voinţei Tatălui Său — în jertfirea de Sine în interesul altora. Nobil model au avut apostolii înaintea lor — de măreţie în umilinţă, de învingere prin serviciu. Este bine să avem clar în minte că dacă nu ne împărtăşim de paharul Lui şi nu ne cufundăm în moartea Lui, nu putem avea nici parte în Împărăţia Lui de glorie. Deci să socotim toate lucrurile ca pierdere, ca gunoi, ca să putem obţine această experienţă necesară. Şi când vine să nu ne temem, să nu ne gândim la probele înfocate ce ne vor proba ca la un lucru străin. Dimpotrivă, chiar la aceasta am fost chemaţi, ca să putem suferi acum cu Domnul, ca în curând să fim şi glorificaţi cu El. — Z. '04-138,139 (Filip.3:8; 1Pet.4:12,13).