Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

luni, 8 martie
Dar acum, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum I-a plăcut. — 1 Cor. 12:18
Nici un membru din corpul lui Hristos nu poate zice că el nu are nevoie de celălalt şi nici unul nu poate zice că el nu poate face nimic în serviciul corpului. Sub conducerea gloriosului Cap, fiecare membru care este plin de spiritul Său şi doritor de a-I sluji poate să-I slujească. Când va veni apoi timpul răsplăţii cine ştie cât de mult din serviciul lui Pavel şi al lui Apolo se va socoti unora dintre cei umili, ca Acuila şi Priscila, care, în diferite feluri, au slujit, au îmbărbătat şi susţinut în lucrul Domnului pe fraţii mai capabili. — Z. '03-59 (1Cor.3:6; Rom.16:3).

SĂ VEGHEM STRICT CUM UMBLĂM
SĂ VEGHEM STRICT CUM UMBLĂM
Iehova Dumnezeu, Cel Preaînalt, este drept, pur şi sfânt. El este Tatăl luminilor cereşti şi toată lucrarea lui este perfectă. (Lev. 19:2; Deut. 32:4; Iac. 1:17, NW) Fiul lui, Isus Cristos, îl imita pe Tatăl lui într-atât încât putea spune: „Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9, NW) Şi pentru acest glob Iehova are ca scop ceruri noi şi un nou pământ ale dreptăţii. – 2Pet. 3:13, NW. Putem vreo clipă să ne închipuim că în acea lume nouă oamenii se vor îmbăta? Vor practica imoralitate? Vor căuta să divorţeze invocând diverse pretexte? Vor da…