Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

duminică, 1 august
Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii. — Prov. 18:21
Influenţa limbii întrece influenţa tuturor celorlalte membre ale noastre puse laolaltă. De aceea, controlarea ei în serviciul Domnului este cea mai importantă muncă a poporului Domnului în ce priveşte trupurile lor muritoare şi folosirea lor în serviciul Domnului. Câteva cuvinte de iubire, de bunăvoinţă, de ajutorare de câte ori au schimbat întregul curs al vieţii omului! Da, de câte ori au avut de-a face chiar cu modelarea destinului naţiunilor! Şi cât de adesea cuvinte rele, necuviincioase, defăimătoare, au făcut nedreptate mare, au nimicit numele bun etc. sau, cum declară apostolul, acestea „aruncă în foc cursul vieţii” — stârnind pasiuni, conflicte şi duşmănii la care nimeni nu s-ar fi gândit la început. Nu-i de mirare că apostolul declară că o astfel de limbă este „aprinsă de focul gheenei” — moartea a doua. — Z. '99-75 (Iac.3:6).