Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

luni, 1 iunie
”Această veste bună a împărăției va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile și atunci va veni sfârșitul.” – Matei 24:14
Această îndatorire este clară. Nici acum și nici în perioada de după război, martorii lui Iehova nu vor fi uimiți de vederea ”urâciunii pustiirii”. Ei nu vor fi păcăliți sau obligați să se închine la acesta sau să se simtă stingheriți de agitația și propaganda mondială în favoarea acestuia. Ei nu se vor teme de El și nu vor înceta să asculte poruncile supreme ale lui Dumnezeu și nici nu vor renunța la mărturia despre Isus Cristos, indiferent cum ar fi organizația lumească și în ce fel ar fi legile ei contrare legilor lui Dumnezeu. Ei vor prețui sarcina lor de a fi martorii Dumnezeului Cel Prea Înalt ca cel mai prețios bun al lor. Ei vor fi activi fără încetare, spre justificarea Numelui lui Iehova și pentru a-și face partea în profeția Stăpânului, de mai sus. În cele din urmă, ei vor persevera până la sfârșit proclamând: ”Împărăția cerurilor este aproape”. W 9/1

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…