Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

luni, 12 aprilie
Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el o părtăşie a sângelui lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea o părtăşie a trupului lui Hristos? Pentru că noi, care suntem mulţi, suntem o singură pâine ... — 1 Cor. 10:16,17
Numai un pahar este, deşi el este sucul multor struguri şi numai o pâine este, deşi ea este din multe grăunţe de grâu. Grăunţele nu-şi pot păstra individualitatea şi viaţa lor proprie dacă doresc să devină pâine pentru alţii. Boabele de struguri nu pot rămâne pe mai departe întregi dacă doresc să devină băutură de viaţă dătătoare. Astfel, noi vedem frumuseţea cuvintelor apostolului, că poporul Domnului este părtaş în aceeaşi pâine şi acelaşi pahar. Nu este altă cale pentru a câştiga natura nouă decât primind chemarea Domnului de-a bea din paharul Lui şi de-a fi frânţi împreună cu El, ca membri ai aceleiaşi pâini; de-a fi îngropaţi împreună cu El, prin botez în moartea Sa, şi astfel a ajunge cu El la gloria, onoarea şi nemurirea învierii. — Z. '01-76

SĂ VEGHEM STRICT CUM UMBLĂM
SĂ VEGHEM STRICT CUM UMBLĂM
Iehova Dumnezeu, Cel Preaînalt, este drept, pur şi sfânt. El este Tatăl luminilor cereşti şi toată lucrarea lui este perfectă. (Lev. 19:2; Deut. 32:4; Iac. 1:17, NW) Fiul lui, Isus Cristos, îl imita pe Tatăl lui într-atât încât putea spune: „Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9, NW) Şi pentru acest glob Iehova are ca scop ceruri noi şi un nou pământ ale dreptăţii. – 2Pet. 3:13, NW. Putem vreo clipă să ne închipuim că în acea lume nouă oamenii se vor îmbăta? Vor practica imoralitate? Vor căuta să divorţeze invocând diverse pretexte? Vor da…