Acasă

Dar Doamne, Tu eşti Tatăl nostru! Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul. (Isaia 64:8)
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Ps 119-105)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu întelepciune. (Ios.1:8)

joi, 26 noiembrie
Pentru că noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Cristos Isus, Domnul; şi pe noi înşine ca servii voştri. – 2 Corinteni 4:5.
Dacă servii adevăraţi ai lui Dumnezeu s-ar înfoia ca şi clericii, atunci ar exista o scuză pentru ca vestea bună a Împărăţiei instalate al lui Dumnezeu să fie ascunsă faţă de cei pierduţi. Dar martorii Lui sunt singurii care Îl predică acum pe Cristos ca Regele instalat al lui Iehova şi ca Domn şi Stăpânitor a Împărăţiei cerului şi ca şi Conducător îndreptăţit al acestui pământ. Purtând numele de martorii lui Iehova noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci ne arătăm însărcinarea şi responsabilitatea faţă de Dumnezeul Cel Atotputernic şi arătăm că suntem adepţi pe calea „Martorului Credincios şi Adevărat”, Cristos Isus. Este o onoare să purtăm numele, dar numele nu ne preamăreşte înaintea oamenilor de pe pământ. Ea atrage duşmănia oamenilor orbiţi şi ne face ţinta duşmanilor lui Iehova şi ne face astfel părtinitori la batjocurile aduse Lui. W 5/1

ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
ESTE OARE EXPERIENŢA CEL MAI BUN INVATATOR?
„Experienta este cel mai bun învăţător”, spune un cunoscut slogan de azi. Datorită repetării şi părerii generale, sloganuri precum acesta sunt adesea crezute fără să fie supuse unei cercetări sau examinări atente. Toată lumea ştie că experienţa este un învăţător, de aceea majoritatea oamenilor acceptă acea expresie mică dar importantă cel mai bun să se strecoare indiscutabil. Cu toate acestea, nu ar trebui să i se permită să treacă, căci aceasta face sloganul fals. Unii au încercat să demonstreze că experienţa este un învăţător citând Romani 5:3, 4: „Noi glorificăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare; răbdarea produce…